IsraelToere

Kontakbesonderhede

STARGATEINTERNATIONAL
Cnr Ridge & Trichardts Str
Oaklane Office Park
Grippen Str, Bartlett, Boksburg
1459
 
P.O. Box 1151
O.R. Tambo International Airport
1627

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Tel:  +2711 918 7567
         +2711 918 7612

 

Fax: +2711 918 7632
                086 634 3775

 

Soek na

Fotogallery

  Jerusalem               Gouepoort               Klaagmuur 

                  Jerusalem                                                 Die Gouepoort                                              Die Klaagmuur

Videos

GiG Toere

Isak Burger

 

Welkom by Stargate International

 

Stargate International het ‘n interessante geskiedenis wat eintlik reeds in die tagtigerjare sy ankers in die Kaap as Tafelberg Toere gegooi het. Tafelberg Toere is in 1982 deur Johan Steyn gestig en het hoofsaaklik in reise na die Heilige Land gespesialiseer. Die lys van bestemmings na ander wêrelddele het egter uitgebrei … tot só ‘n mate dat daar besluit is om Stargate International op die been te bring om in die groot aanvraag na duik- en ander sporttoere te voorsien. Stargate het onafhanklik gefunksioneer en in 1998 is Tafelberg by die Stargate International onderneming ingelyf om vanuit hul kantore op die Johannesburg Internasionale Lughawe ‘n persoonlike diens te lewer.

Vandag is Stargate International ‘n maatskappy wat sy plek in die reisbedryf volstaan. Die hartklop van die besigheid is Israel, en deur ons wêreldwye verbintenis met die Internasionale diensleweraars, het ons ook ‘n onderneming wat passasiers vanuit die buiteland na Suid Afrika bring. Met die netwerk van kantore in Israel, Frankryk, Italië, die Filippyne, Thailand, Rusland en Suid Amerika is ons ‘n kompeterende groothandel diensverskaffer.

Ons is trots op vooraanstaande toerleiers wat vir baie jare groeptoere na Israel en ander bestemmings deur ons maatskappy onderneem.

Ons het die ervaring … ons het die kundigheid … maar bowenal het ons ‘n passie vir ons produk – gehalte toere na Israel, Turkye, Griekeland, Europa, Skandinawië, Suid Amerika, V.S.A. & Kanada, die Verre Ooste en die res van die wêreld!

Stargate wil graag u vennoot na die buiteland wees … kontak ons vandag nog vir daardie toer van ‘n leeftyd!

 

Welcome to Stargate International

 

Stargate International has an interesting history. The company was founded by Johan Steyn during the eighties with its offices based in Cape Town operating as Tafelberg Tours. The venture opened its doors in 1982 mainly specializing in trips to the Holy Land. The list of destinations spread to other parts of the world, however to such an extent that it was decided to establish Stargate International to meet the high demand for scuba diving and other sports tours. Stargate functioned independently and in 1998, Tafelberg Tours was incorporated into the Stargate International operation with their offices located at the Johannesburg International Airport.

 

Today, Stargate International is a well established company in the travel industry. The core business is Israel, and through our global commitment to International service providers, we also serve International clientelle from abroad for local tours within South Africa. With a network of offices in Israel, France, Italy, the Philippines, Thailand, Russia and South America, we are a competitive wholesale travel provider.

 

We are proud of reputable tour leaders, whom for many years have been leading groups to Israel and other destinations through us.

 

We have the experience ... we have the expertise ... but above all, we have a passion for our product - quality tours to Israel, Turkey, Greece, Europe, Scandinavia, South America, USA & Canada, the Far East and the rest of the world!

 

Stargate would like to be your partner ... contact us today for that trip of a lifetime!

 

.